Javno preduzece za gazdovanje šumama
VOJVODINAŠUME
Šumsko gazdinstvo "BANAT" Pančevo
 
Posetite takodje i:
JP Vojvodinašume
ŠG Sombor
 

Šumsko gazdinstvo ''Banat'' Pančevo, kao deo Javnog preduzeća za gazdovanje šumama ''Vojvodinašume'' Petrovaradin, gazduje šumama i šumskim površinama u državnoj svojini na celoj teritoriji Banata,ukupne površine 49.049 ha a vrši stručno-tehničke poslove u šumama sopstvenika (privatne šume) na površini 1.961 ha.Banatsko šumsko područje se rasprostire na teritoriji 14 političkih opština. Obrasla površina iznosi 31.200 ha na kojoj je evidentirana masa od gotovo 3.500.000 m3 ,sa tekućim prirastom od 173.000 m3.

Banatsko šumsko područje u današnjim granicama je formirano 1991. godine i obuhvata šume u državnoj i privatnoj svojini. Šume koje su obuhvaćene ovim područjem određene su u Popisu šuma i šumskog zemljišta (Zakon o šumama – “Sl. glasnik RS”, br.46/91, 83/92, 54/93, 60/93, 48/94, 54/96).
Državne šume i šumska zemljišta obuhvaćena gazdinskim jedinicama: Gornje Potisje, Donje Potisje, Mužljanski rit, Gornje Potamišje, Donje Potamišje, Donje Podunavlje, SPR Deliblatski pesak, Vršački breg, Karlovačke šume, Majur, Dumača i Mali rit.
Privatne šume se prostiru na teritorijama opština: Novi Kneževac, Čoka, Kikinda, Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Zrenjanin, Sečanj, Plandište, Alibunar, Kovačica, Opovo, Pančevo, Kovin, Bela Crkva i Vršac.

Područje je podeljeno na 12 gazdinskih jedinica,kojima se gazduje putem 6 šumskih uprava, Radnih jedinica i službi gazdinstva i direkcije JP. Područje je izuzetno kompleksno, po svim vidovima, od ekoloških karakteristika sve do načina gazdovanja,te se na osnovu toga uočavaju tri kompleksa unutar područja,i to:mekolišćarsko područje u polojima reka,Vršački breg i Deliblatska peščara.

 
Sajt još- u fazi izrade
Za ostale podatke obratiti se na kontakt telefone ili elektronskom poštom